ΜΠΑΚΑΣ ΑΕ

Η εταιρεία ΜΠΑΚΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Θήβα Βοιωτίας, συνεργάστηκε με την SENSE-AL με σκοπό την κατασκευή του νέου εργοστασίου συσκευασίας αγροτικών προϊόντων. 
Εφαρμόστηκε σύστημα υαλοπετάσματος Μ50 και Μ11500 της ALUMIL εφαρμογή σε πάνελ πολυουρεθάνης σε συνδυασμό με εξωτερική επένδυση λιθοδομής.

ΜΠΑΚΑΣ 1
ΜΠΑΚΑΣ 1

ΜΠΑΚΑΣ 2
ΜΠΑΚΑΣ 2

ΜΠΑΚΑΣ 7
ΜΠΑΚΑΣ 7

ΜΠΑΚΑΣ 1
ΜΠΑΚΑΣ 1

1/7