Κτίριο γραφείων 2

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία SENSE-AL

KTIRIO 2-2