Κτίριο γραφείων 2

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία SENSE-AL