Καμπάνες Aman Zo'e - Πόρτο Χέλι

Σε συνεργασία με τη ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ολοκληρώθηκε το έργο Aman Zo'e Cabanes στην περιοχή Κορακιά Αργολίδας.
Τοποθετήθηκαν συστήματα ειδικών απαιτήσεων Μ12000 Premier system
Αρχιτέκτονας του έργου: Τuttle Ed.
Έτος κατασκευής: 2014

cabana 1
cabana 1

cabana 3
cabana 3

cabana 4
cabana 4

cabana 1
cabana 1

1/5